An Scéal S’againne

Ár gCuspóir | An Inbhuanaitheacht | Táirgeadh Cothrom | An Ghaeilge

Cuireann Olann Chonamara teicstílí ar chaighdeán séad fine ar fáil lena dtagann ráthaíocht saor ó chiontacht.

Ár gCuspóir

Tá Olann Chonamara á rith ag Megan Maria Ayers, bean aiteach, Afra-dhúchasach (Náisiún Saponi-Catawba) agus imirceach atá ina cónaí i nGaeltacht Chonamara. Tá taithí na mblianta chomh maith le hoidhreacht teaghlaigh aici ó thaobh teicstíle a thairgeadh. Cuireann Olann Chonamara bealaí traidisiúnta in éineacht le tuiscint nua- aimseartha ar an inbhuanaitheacht agus creideann an comhlacht nach é amháin go bhfuil táirgeadh na teicstíle íseal-tionchair riachtanach ach gur deis atá ann freisin. Féachann Olann Chonamara le táirgeadh na teicstíle a athrú ó bhonn ar mhaithe leis an athrú aeráide a mhaolú, tacú le cothromas ciníoch agus eacnamaíoch agus sláinte na sraitheanna táirgthe éagsúla taobh istigh de Chonamara agus d'Éirinn a fheabhsú.

An Inbhuanaitheacht

Cén bhrí a bhaineann muide as faisean inbhuanaithe? Ciallaíonn sé córas teicstíle atá díchoilínithe agus cothrom. Tugann an faisean inbhuanaithe aitheantas do phobail éagsúla na teicstíle agus cuireann sé leis na geilleagair réigiúnacha agus leis an bhfostaíocht áitiúil.

Cuireann Olann Chonamara ar chumas ár gcustaiméirí an nasc idir réimse, snáithín agus táirge a fheiceáil, áit a mbíonn teicstílí á bhfás gan trácht ar iad a bheith á ndéanamh. Cuireann muid romhainn tionchar an athraithe aeráide a mhaolú go sciobtha, trí athbhreithniú a dhéanamh i dteannta a chéile ar shaolré na mball éadaigh agus trí theicstílí a roghnú a rachaidh chun tairbhe dúinn ar fad.

Táirgeadh Cothrom

Oibríonn Olann Chonamara le dúthracht le go mbeidh sraitheanna soláthair againn atá trédhearcach. Tugann sé seo cothrom na Féinne d'ainmhithe, d'fheirmeoirí, d'oibrithe muilinn agus do tháirgeoirí teicstíle. Geallann Olann Chonamara pá atá cothrom agus comhionann d'fhonn a chinntiú go mbeidh gach uile dhuine a oibríonn inár sraith soláthair in ann slí mhaireachtála a bhaint amach. Geallann muid go níocfaidh muid ráta os cionn an phá íosta le gach uile oibrí inár sraith soláthair. Níos tábhachtaí fós, áirítear sa tsraith soláthair seo ár gcomhpháirtithe, na feirmeoirí caorach, lena bhfuil muintearas buan bunaithe againn agus íocann muid praghas atá os cionn phraghas an mhargaidh le haghaidh lomra.

An Ghaeilge

Aithníonn Olann Chonamara an tábhacht atá leis an nGaeilge i nGaeltacht Chonamara. Geallann Olann Chonamara go mbeidh Cód Iompair Teanga i bhfeidhm d'fhonn meas a léiriú ar chultúr, ar fhéiniúlacht agus ar teanga Chonamara. Áirítear iad seo a leanas sa gCód Iompair:

  1. Tiomantas do bheith gafa leis an nGaeilge ar bhonn laethúil
  2. Tiomantas do sheirbhísí agus táirgí inrochtana a chur ar fáil i nGaeilge
  3. Tiomantas do thosaíocht a thabhairt don fhostaíocht áitiúil agus do bhunú caidrimh áitiúla
  4. Tiomantas do chúbláil a sheachaint mar a bhaineann le cultúr na hÉireann agus meas a choinneáil ar thraidisiúin an cheantair áitiúil.