Admháil i nGaeilge

An Ghaeilge

Tugann Olann Chonamara aitheantas don tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge i gConamara. Toisc gur gnó muid atá á rith ag imirceach, tá a fhios againn a thábhachtaí atá sé meas a léiriú ar theanga, ar fhéiniúlacht agus ar chultúr agus an meas sin a thaispeáint don Ghaeilge agus do phobail na Gaeltachta. Beidh tú in ann tuilleadh a fháil amach faoinár bPolasaí Gaeilge sa rannán An Scéal S’againne ar an suíomh gréasáin.

Irish Language

Connemara Wool acknowledges the importance of the Irish Language in Connemara. As a migrant run business, we know the importance of respecting language, identity and culture and extend this respect to the Irish Language and the communities in the Gaeltacht.