Tomhas Uilechuimsitheach agus Cairt Méide

Tomhas Uilechuimsitheach

Úsáideann Olann Chonamara múnla cuimsitheach tomhas dár gcuid éadaí. Creideann muid gur cheart dúinn réimse méideanna a thairiscint ar mhaithe le níos mó roghanna a chur ar fáil dár gcustaiméirí chomh maith le daoine a chumasú le go n-aireoidh siad go maith agus iad ag caitheamh éadaí de chuid Olann Chonamara.

Déantar ár gcuid éadaigh le gur féidir le ar bith iad a chaitheamh agus clúdaíonn siad réimse tomhais chliabhán ó 76cm/26 orlaigh go 188cm/74 orlaigh.

Ní úsáideann muid na huimhreacha traidisiúnta le haghaidh tomhas ach ina áit sin bíonn tomhas an chliabhraigh in úsáid againn le méid a chur in iúl.

Cairt Méide

Breathnaigh ar ár gcairt méide thíos le haghaidh tuilleadh eolais le go bhfeadfaidh tú an geansaí feistithe is fearr a fháil do do cholainn.

 

An Chaoi le Thú Féin a Thomhas

Féach an treoir thíos, le do thoil le go mbeidh tú in ann cinneadh a dhéanamh i dtaobh tomhas. 

Má tá téip solúbtha agat:

  1. Bain úsáid as téip tomhais sholúbtha agus ciorclaigh do bhrollach thíos faoi do dhá ascaill, trasna ar an gcuid is téagartha de do bhrollach. Bí cinnte gur éadaí fáiscthe atá á gcaitheamh agat seachas éadaí scaoilte.
  2. Coinnigh an téip tomhais cothrom agus ná bíodh sé ró-fháiscthe ná ró-scaoilte.
  3. Déan nóta den tomhas.

Mura bhfuil téip solúbtha agat:

  1. Bain úsáid as sreangán agus ciorclaigh do bhrollach thíos faoi do dhá ascaill, trasna ar an gcuid is téagartha de do bhrollach. Bí cinnte gur éadaí fáiscthe atá á gcaitheamh agat seachas éadaí scaoilte.
  2. Coinnigh an téip tomhais cothrom agus ná bíodh sé ró-fháiscthe ná ró-scaoilte.  Cuir snaidhm ar an sreangán le do thomhas a mharcáil. Leag an sreangán síos cothrom agus tomhas é le rialóir, téip tomhais díreach etc.
  3. Déan nóta den tomhas.

Mura bhfuil tú in ann tú féin a thomhas:

  1. Aimsigh an léine fáiscithe is fearr leat agus leag amach é ar dhromchla cothrom. 
  2. Faigh do théip tomhais nó do shreangán, leag trasna ar an ngeansaí é díreach thíos faoi na muinchillí.
  3. Déan nóta den tomhas seo.
  4. Iolraigh an tomhas seo x2 agus beidh do thomhas brollaigh agat./li>